Syndicale premie

Een syndicale premie wordt toegekend aan de werknemers die het recht verworven hebben op de eindejaarspremie en die lid zijn van één van de vakbonden.

Voor het jaar 2022 is dit bedrag op 112 € vastgesteld.  

Deze premie wordt uitbetaald samen met de eindejaarspremie door de vakbond.

Gelieve u uitsluitend te wenden tot uw vakbond voor de uitbetaling.

Bedrag van de syndicale premie:

  • 2019: € 104
  • 2020: € 104
  • 2021: € 104