Nieuws

CAO nr. 108/2 Opeenvolgende dagcontracten

Op datum van 24 juli 2018 werd binnen de Nationale Arbeidsraad, na evaluatie van het gebruik van de opeenvolgende dagcontracten, de CAO 108 aangepast (zie hierboven).

Wenst u hierover meer informatie? Via deze link komt u op de website van de NAR waarop wijzigingen van de CAO…

Uitspraak in grondwettelijk arrest rond de flexi-jobs

Het Grondwettelijk Hof heeft op 28 september 2017 haar arrest uitgesproken betreffende de Flexi-Jobs en heeft de wettelijkheid ervan bevestigd.

Het Hof heeft onder andere redelijk beschouwd dat het Flexi-loon uitgesloten is van het begrip “loon”. Deze beslissing impliceert dat…

De inning op flexilonen

Ingevolge de door het Sociaal Fonds voor de Horeca genomen beslissing werd het dossier van de flexi-jobuitzendkrachten besproken in de Bestuursraad van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Er werd beslist de afloop van het beroep voor het Grondwettelijk Hof[1] af te wachten…

Nieuwe CAO van 19/04/2016

Naar aanleiding van het akkoord op 19 april 2016 door de sociale partners van het paritair comité 322, wordt de globale bijdrage verschuldigd aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten vanaf het 2de kwartaal 2016 verminderd met 0,09%: vanaf 1 april 2016 gaat de globale bijdrage…