Eindejaarspremie 2022

Het premiedocument zal begin december 2022 opgestuurd worden.

De betaling van uw eindejaarspremie kan enkel uitgevoerd worden indien u het ORIGINELE document opstuurt naar het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten of aan uw vakbond afgeeft.

Het Sociaal Fonds begint de betalingen uit te voeren vanaf 2 januari 2023.

Bent u verhuisd?

Stuur ons dan vóór 21 oktober 2022 uw nieuw adres!

Hoe? Stuur een e-mail via Contact, een fax op 02/423.21.98 of per post naar Havenlaan 86c, bus 330 te 1000 Brussel. Na die datum zal uw document naar uw oud adres opgestuurd worden!