De inning op flexilonen

Ingevolge de door het Sociaal Fonds voor de Horeca genomen beslissing werd het dossier van de flexi-jobuitzendkrachten besproken in de Bestuursraad van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Er werd beslist de afloop van het beroep voor het Grondwettelijk Hof[1] af te wachten alvorens de kwestie van de eindejaarspremies van de flexi-jobwerknemers definitief te regelen.
De betaling van de eindejaarspremies 2017 voor flexi-jobuitzendkrachten die  zonder de flexi-jobprestaties niet aan 65 dagen of 494 uur zouden komen, wordt in afwachting van het arrest van het Grondwettelijk Hof opgeschort.

Gevolgen voor de bijdragen van uitzendkantoren: in afwachting van de beslissing van het Hof moeten de bijdragen voor de flexi-jobuitzendkrachten voor de premie 2017 nog steeds aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten worden gestort.

Werkgevers die deze bijdragen niet betalen, zullen echter niet door het Sociaal Fonds worden vervolgd. Als de werkgevers de bijdragen niet betalen, moeten ze zich ertoe verbinden de bijdragen in reserve te houden en ze met terugwerkende kracht te storten indien het Grondwettelijk Hof zou oordelen dat de flexi-jobwerknemers precies dezelfde voordelen moeten hebben en dus ook recht hebben op een eindejaarspremie.

[1] De vakbonden van de horecasector hebben een beroep tot nietigverklaring van de wet betreffende de flexi-jobs ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Het is dus mogelijk dat het horecafonds zijn beslissing herziet afhankelijk van de beslissing die door het Hof zal worden genomen.