Nieuwe CAO van 19/04/2016

Naar aanleiding van het akkoord op 19 april 2016 door de sociale partners van het paritair comité 322, wordt de globale bijdrage verschuldigd aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten vanaf het 2de kwartaal 2016 verminderd met 0,09%: vanaf 1 april 2016 gaat de globale bijdrage aan het sociaal fonds dus van 9,21% naar 9,12%.

Toch zal er, gezien de afwezigheid van een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende opleiding (0,40%) en betreffende risicogroepen (0,10%) voor het derde en vierde kwartaal 2015 wordt er voor deze bijdragen een "inhaalbeweging" toegepast op het tweede kwartaal 2016. Voor het tweede kwartaal 2016 bedraagt de bijdrage aan het Sociaal Fonds 10,62%.

Overzicht van de te betalen bijdragen:

  • 1ste kwartaal 2016: 9,71%
  • 2de kwartaal 2016: 10,62%
  • VANAF 3de kwartaal 2016: 9,62%

Deze bijdrage omvat:

  • De globale bijdrage van 9,12% (ingevolge de vermindering van 0,09% op 1 april 2016) bestemd voor de financiering van de eindejaarspremie en de sociale voordelen;
  • De bijdrage ten gunste van de initiatieven ter bevordering van de tewerkstelling van risicogroepen bedraagt 0,30% van 1 april 2016 tot 30 juni 2016 (wat dus overeenstemt met een inhaalbeweging van 2 kwartalen (derde en vierde kwartaal 2015) + tweede kwartaal 2016). Van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 zal dat opnieuw  0,10% zijn;
  • De bijdrage ter bevordering van initiatieven inzake opleiding bedraagt 1,20% van 1 april 2016 tot 30 juni 2016 (wat dus overeenstemt met een inhaalbeweging van 2 kwartalen (derde en vierde kwartaal 2015) + tweede kwartaal 2016). Van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 zal dat opnieuw 0,40% zijn.

Voor de uitzendbureaus erkend om activiteiten uit te oefenen in het Paritair Comité 124 bedraagt de globale bijdrage aan het Sociaal fonds 0,35% op de brutolonen van de in België tewerkgestelde uitzendkrachten.